6 июл 2015 ... Хорсун И.А. Сонет 1 У. Шекспира: анализ белорусского и русского .... ПАДЗЕІ. Швед І.А. «Вяртанне памяці»: новае даследаванне некропаляў як ..... ного педагогического университета имени М. Танка ...... га да элегічна- медытатыўнага верша, напоўненага глыбокім роздумам над сэнсам чала-.

  www.brsu.by

1 дек 2018 ... Some articles deal with perception, analysis and interpretation of the artistic text. ... Мифологические мотивы в лирике Максима Танка 1980–1990 гг. ...... стихотворении «Вяртанне» (1988), где мотив возвращения на родину .... верша-рэквіема па прароках пашыраецца амаль на ўсе творы кнігі,.

  sociosphera.com

Максім Танк. Каб ведалі · Максім Танк. Мой хлеб надзённы [аўдыё]. Максім Танк. Завушніцы · Максім Танк. Ave Maria · Максім Танк. Працягласць дня i ...

  knihi.com

23 окт 2017 ... появилось в печати только в 1993-м — через 37 лет: .... Тема природы осмысливается здесь в качественно новых связях с духовной .... написали Бровка, Танк и другие поэты, как наши, так и русские. ... Вяртанне.

  zviazda.by

у маладосці край няма вяртання няма ... ды немагчыма). Максім, хацелася б вярнуць цябе з нябыту ў родны кут, ..... Максім Танк ..... Ці як рыфма верша.

  www.vershy.ru

Филиал БГТУ Гомельский государственный политехнический колледж. Перейти к содержимому. Главная · О колледже · История · Структура колледжа ...

  gomel.belstu.by

Та же символика числа 27 (столько раз проводится тема) в Пассакалии для .... «Трох вясковых замалёвак» Вячаслава Кузняцова; весялосць, вяртанне ў ...... М. Танка Наталья Подголина, профессор Белорусской государственной ...

  www.bgam.edu.by

Праблема ўспрыняцця і аналізу твора ў яго родава-жанравай .... М. Танка. Чытанне верша М. Танка, вызначэнне яго жанравых асаблівасцей. ... ўвагі чытача: вяртанне, забяганне наперад, “шахматнае” размеркаванне часу.

  adu.by

Одобрено научно-техническим советом ВГУ имени П.М. Маше- рова. ... КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. Марина ... ние в первый снег: стихотворения и поэмы» («Вяртанне ў першы снег: вершы і ... галінка верша », 1987); ..... Я. Купала, П. Бровка, М. Танк, Я. Брыль, П. Панченко, А. Кулешов, В. Быков,.

  lib.vsu.by

Макси́м Танк (белор. Максім Танк, имя при рождении Евгений Иванович Скурко; 1912—1995) — белорусский советский поэт, переводчик, ...

  ru.wikipedia.org

Верш насычаны аднароднымі дапаўненнямі («з солі, з хлеба, з поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з дружбы, з песні»), пасля якіх — шматкроп’е: кожны можа працягнуць гэты пералік жаданымі для сябе выявамі жыцця, але ёсць і ўсведамленне таго, што «простае шчасце...

  tvoi-otvet.ru

Результаты поиска по запросу Анализ верша родная мова максим танк: найдено 1000 страниц.

  www.SunHome.ru

Лірычны герой вершаў Максіма Танка не толькі шчыры, чулы, высакародны, але і мудры. Праз усведамленне лірычным героем шчасця Максім Танк у вершы «Шчасце» сцвярджае простую і вечную ісціну: шчасце — гэта само жыццё, бо ўсё пералічанае паэтам — выявы жыцця.

  znanija.com

Верш “Вяртанне” напісаны верлібрам, што характэрна для паэзіі Максіма Танка.

  maksimtank.ru

У сваіх творах Максiм Танк спрабуе адказаць на вечныя пытанні чалавечага жыцця: што такое жыццё і смерць, любоў і нянавісць, ісціна, вера, сумленне, дабро, шчасце? Паказ зямнога шчасця з'яўляецца адной з вызначальных рыс гуманістычнага пафасу творчасці паэта.

  znanija.com

Анализ верша «Шчасце» Максима Танка. Знание форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные проблемы, возникающие в е процесс.

  8.orange3.ru

Верш задуманы і выкананы як вялікая сінекдаха: біяграфія рук з'яўляецца біяграфіяй чалавека... Наймацнейшы акцэнт перанесены ў канец верша

  twidler.ru

Аб гэтым верш-мініяцюра «Шчасце»: Простае шчасцс людскос, Так як I наша з табою, Пэўна, складаецца э солі. 3 хлеба, сабранага ў полі, 3 поту, дарожнага нылу, 3 роднага нсбасхілу, 3 дружбы, ыацнсйшай ад смсрці, 3 пссні... I так ыне здаецца: Каб з чаго Іншага скласці.

  mypersonnel.ru

Братьям-белорусам привет! Отличная тема и стихи отличные! Конечно, ПОМОЖЕМ. Начните с краткой биографии автора, с того, какое место в его творчестве занимает это стихотворение, когда оно было написано и по какому поводу. Начинайте, если что-подкорректируем.

  otvet.mail.ru

Мировые новости: